Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy strony www.sisistudio.com
 2. Właścicielem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Właścicielka SiSi Studio Katarzyna Łukaszewska z siedzibą we Włocławku przy ul. Pszczelej 16a, NIP 585-141-42-47, e-mail: kontakt@sisistudio.com
 3. Stosujemy środki techniczne mające zapewnić ochronę Twoich danych osobowych, a w szczególności zabezpieczamy dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych  odbywało się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Twoje dane osobowe pozyskujemy:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do naszych systemów
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”), na które wyraziłaś/wyraziłeś zgodę
  • bezpośrednio z Twojego urządzenia lub przeglądarki w postaci nr IP, kiedy odwiedzasz naszą stronę.
 5. Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celu:
  • obsługi zapytań wysłanych przez formularz kontaktowy bądź drogą mailową, w szczególności prezentacji oferty lub informacji, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust 1 lit b) RODO – niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub art.. 6 ust 1 lit f) RODO, czyli nasz uzasadniony interes, aby odpowiedzieć na przesłane zapytanie.
  • realizacji zamówionych usług, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO,
  • statystycznym i analitycznym, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust 1 . lit a RODO), w związku z działaniami plików cookie – więcej informacji znajdziesz w punkcie Pliki cookies.
  • wywiązania się z obowiązków prawnych na nas ciążących, np., w zakresie ustawy o rachunkowości (zgodnie z art. 6 ust 1 lit c) RODO.
2. Ochrona danych osobowych

Stosujemy środki techniczne mające zapewnić ochronę Twoich danych osobowych, a w szczególności zabezpieczamy dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych
 1. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Ci prawo żądania od nas:
  • dostępu do Twoich danych osobowych
  • poprawienia Twoich danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
  • usunięcia Twoich danych osobowych
  • przeniesienia Twoich danych
 2. Przysługuje Ci także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania , jeśli podstawą jest nasz uzasadniony interes oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z przepisami.
 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody możesz ją w każdej chwili wycofać, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi zapytania złożonego przez naszą stronę internetową.
 5. W stosunku do Ciebie nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
4. Przekazywanie danych osobowych do innych odbiorców i krajów trzecich
 1. Mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na nas jako Usługodawcy. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • dostawcy hostingu lub dostawcy usługi dostępu do publicznej sieci Internet
  • kurierzy, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności
  • firmy świadczące usługi księgowe
  • uprawnione organy publiczne (na ich żądanie) walczące z oszustwami i nadużyciami a także kancelarie prawnicze w sprawie ewentualnego dochodzenia roszczeń lub windykacji należności
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania czynności związanych z umową bądź do momentu złożenia Twojej odmowy na przetwarzanie danych osobowych. Równocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami prawnymi (m.in. o prowadzeniu rachunkowości) zobowiązani jesteśmy do zachowania Twoich danych osobowych lub dokumentów zawierających Twoje dane osobowe w celu ewentualnej kontroli przez uprawnione organy publiczne.
 3. Co do zasady nie przekazujemy danych do krajów trzecich, może się jednak zdarzyć, że nasi usługodawcy korzystają z podmiotów zlokalizowanych np. w USA, w takim przypadku przesyłanie danych odbywa się z zagwarantowaniem przez te podmioty odpowiednich standardów bezpieczeństwa, w ramach zawartych umów i stosowanych regulaminów oraz w oparciu o zatwierdzone przez Komisję Europejską klauzule umowne.
 4. Informujemy także, że w celu jednolitej reprezentacji czcionek używamy tzw. fontów internetowych dostarczanych przez Google. Po wywołaniu naszej strony, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać w niej wybrane przez nas rodzaje czcionek i tym samym teksty zawarte na stronie. Odbywa się to poprzez połączenie z serwerami Google. W rezultacie Google otrzymuje numer IP Twojego urządzenia. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie unikalnego identyfikatora przeglądarki lub urządzenia jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych usług online, przy wykorzystaniu czcionek internetowych Google Fonts. Możesz w każdej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby czcionki nie były ładowane przez serwery Google (na przykład instalując dodatki). Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek Google lub blokujesz dostęp do serwerów Google, tekst zostanie wyświetlony przy użyciu standardowej czcionki systemowej. Należy pamiętać, że wówczas nasza strona internetowa nie będzie już zgodna z naszym projektem ekranu. Więcej informacji o usługach Google znajdziesz tutaj. Odbywa się to wyłącznie w celu korzystania z usługi w zakresie czcionek. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Googole możesz znaleźć w linku:
5. Informacja o plikach cookies
 1. Korzystamy z plików cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest SiSi Studio.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych - analizujemy ruch na stronie, poprzez Google Analytics, dzięki czemu możemy poprawić funkcjonalność naszej strony internetowej. Nie przekazujemy do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.
6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Jeśli masz jakichkolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące powyższych zapisów prosimy skontaktuj się z nami tutaj.