Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy strony www.sisistudio.com
 2. Właścicielem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: SiSi Studio z siedzibą we Włocławku przy ul. Pszczelej 16a, NIP 585-141-42-47, e-mail: kontakt@sisistudio.com
 3. Twoje dane osobowe pozyskujemy:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do naszych systemów
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”), na które wyraziłaś/wyraziłeś zgodę
 4. Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celu:
  • realizacji zamówionych usług
  • obsługi zapytań wysłanych przez formularz kontaktowy bądź drogą mailową
  • prezentacji oferty lub informacji
2. Ochrona danych osobowych

Stosujemy środki techniczne mające zapewnić ochronę Twoich danych osobowych, a w szczególności zabezpieczamy dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych
 1. Przysługuje Ci prawo żądania od nas:
  • dostępu do Twoich danych osobowych
  • poprawienia Twoich danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
  • usunięcia Twoich danych osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi zapytania złożonego przez naszą stronę internetową.
 3. W stosunku do Ciebie nie będą podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
4. Przekazywanie danych osobowych
 1. Mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na nas jako Usługodawcy. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji umowy związanej z usługą
  • dostawcy hostingu lub dostawcy usługi dostępu do publicznej sieci Internet
  • kurierzy, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności
  • firmy świadczące usługi księgowe
  • uprawnione organy publiczne (na ich żądanie) walczące z oszustwami i nadużyciami a także kancelarie prawnicze w sprawie ewentualnego dochodzenia roszczeń lub windykacji należności
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania czynności związanych z umową bądź do momentu złożenia Twojej odmowy na przetwarzanie danych osobowych. Równocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami prawnymi (m.in. o prowadzeniu rachunkowości) zobowiązani jesteśmy do zachowania Twoich danych osobowych lub dokumentów zawierających Twoje dane osobowe w celu ewentualnej kontroli przez uprawnione organy publiczne.
5. Informacja o plikach cookies
 1. Korzystamy z plików cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest SiSi Studio.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych - analizujemy ruch na stronie, poprzez Google Analytics, dzieki czemu możemy poprawić funkcjonalność naszej strony internetowej. Nie przekazujemy do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie anonimowe informacje.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.
6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Jeśli masz jakichkolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące powyższych zapisów prosimy skontaktuj się z nami tutaj.